കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Sunday, 30 November 2014

തത്ത്വമസി

അത്തരം വാക്കിന്റെ
മുൾമുനയെന്തിനു -
യക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളൾ
നമ്മൾ തൻ ശ്വാസവും

തത്ത്വമസിയുടെ
കൂട്ടത്തിൽ താങ്കളെ
സ്നേഹത്തിൽ  ചേർത്തു
വിജയെട്ടനിവിടെയും .

തോന്ന്യാക്ഷരക്കൂട്ടു -
തോന്നല്ലേ മണിസാർ
ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ല
ഞങ്ങളുണ്ടൊരുപാടു  

ചോദിച്ചിടട്ടെ ഞാൻ 
ക്ഷമയൊന്നു നിന്നോടു 
തോന്ന്യാക്ഷരമെന്ന 

വാക്കിന്റെ പേരിലും ?

സ്നേഹാതരവിന്റെ 
പൂക്കളം തീർക്കുവാൻ 
ഉണ്ടൊരു ഒരുപാടു 
കവിയും കവിതകളൾ 

സ്നേഹത്തിൽ വീതം 
വയ്ക്കാം നമുക്ക് 
തീക്കനൽ തീർക്കുന്ന 
അക്ഷരമിന്നലിൽ ...

നന്ദി ആരോട് ചൊല്ലേണ്ടു 
ഞാനിന്നു 
നന്ദിയും 
നന്മയും 
ഇല്ലാത്ത 
ലോകത്തിൽ 


അയ്യോ ,നമുക്കുള്ളതിന്നു -
ല്ലാത്തതല്ലേ,യെന്റെ
മാഷേ ബഹുമാനം

കൊള്ളാം ഞാനെന്നും
വിളിക്കാമിനി -
യേട്ടെനെന്നും ...
വല്ലാത്ത വല്ല -
പിഴവും വരികയെങ്കിൽ
ചൊല്ലിത്തരുക ,വേണമീ
ദേവനോട്‌ നിങ്ങളൊക്കെ.....?

എന്തേ നമുക്കിവിടെ 
വിഷ്ണു പ്രിയ,ഷൈജുമാരും,
ഉണ്ടല്ലോ സുഗ,വിക്രം ,
ഷൗക്കത്തലി പുല്ലുതിന്നും,
കണ്ടല്ലോ,വരദേശ്വരി ,
മിനി മോഹനൻ,
ശ്രീജ വാര്യർ ....
രണ്ടല്ല നമുക്ക് നാം 
തത്ത്വമസിയും
ഒന്ന് തന്നെ ..? !!

Friday, 28 November 2014

മേലെഞാൻ മുമ്പയിൽ

ഞാൻ ദേവൻ തറപ്പിൽ !!
മൂന്നരദശകത്തിൽ മേലെഞാൻ മുമ്പയിൽ 
മൂന്നു പേരുള്ളൊരു ചെറുകുടുംബം 
മോനൊരു ഡാൻസിൻ പാലാഴിതീർക്കും  
ഞാനുമെൻ ഭാര്യയും സ്വസ്ഥമാണേ
നാട്ടിലോ കണ്ണൂരിരിട്ടിയുളിക്കല്ലിൽ  
താമസം നാളേറെ മുംബയിലും 
കാലങ്ങളേറെ പ്രവാസത്തിലാണല്ലോ 
കാണാമറയത്തിലാണ് നാടും 
മലയാളമെന്നൊരു ഭാഷതൻ പ്രേമത്തിൽ 
മധുവായി തീക്കനൽ കോരിടുന്നു 
സ്നേഹിക്കുവാനായ്കൊതിച്ചിടുമെന്നും 
സ്നേഹിച്ചിടുന്നു ഞാൻ അമ്മമലയാളം 
ദേവൻ തറപ്പിൽ !!28/ 11/ 2014,

ജന്മദിന ഓർമ്മ


ജന്മദിനങ്ങൾ പൂമെത്തയാക്കുവാൻ 
ഈജന്മം കർമ്മത്തിൽ തീർത്തിടേണം  
ഒരുപാടു ദശകങ്ങൾ പിന്നിടുവാൻ 
ഒരായിരം നന്മകൾ ചെയ്തീടുവാൻ 
ഒരു കോടി പൂക്കൾ നിറച്ചു നല്കാം 
അർപ്പിടട്ടെ ഞാൻ പുഷ്പഹാരങ്ങൾ 
അർപ്പിക്കാ,മായുസ്സു,മപുസ്സിനായും !!   

നിറങ്ങളുടെ നഗരം

വരിക വരിക സോദരെ
നിളവിഴിയും ദേശത്തു 
വരിക നിങ്ങൾ കൂട്ടമായ്‌ 
അസുലഭങ്ങൾപങ്കിടാൻ 
മെട്രോ പായും നാഗരത്തിൽ 
നിറംവിരിയിച്ചു നിളയെത്തി 
നിറങ്ങൾ നൽകാംനാമൊന്നായ് 
നിറയെ കവിതകൾ പാടിടാം !! 

നാറുംകേരളം

നാറുന്നു കേരളം 
പാറുന്ന കേരളം 
മോടിയിൽ മോഡി 
കാട്ടുന്ന കേരളം !!

ഉറങ്ങുന്നു കേരളം 
ഉമ്മയിൽ കേരളം 
നില്ക്കുന്നു കേരളം 
നിലനിൽപ്പിൻകേരളം
പട്ടിണിമാറാത്ത 
കൂരകളില്ലാത്ത 
മാറാല കെട്ടിയവ
മറക്കുന്ന കേരളം 
ഉമ്മയിൽ സോദരി- 
യമ്മയിൽ രതിയും 
കണ്ടു രസിക്കും 
അർമാദി കേരളം 
രാഷ്ട്രിയനപുംസക 
വൃന്ദങ്ങൾ വിലസും 
അക്ഷരക്കൂട്ടവും 
ബലാത്ക്കാരം ചെയ്യും 

കേരളം വാഴ്ക..!!

കേരളം വാഴ്ക!!
=======
ഉമ്മൻ ദൽഹീക്കു     
=======
ഉമ്മൻ ദൽഹീക്കു 
പോകും നേരത്തിൽ  
മോടിയിൽ മോഡി 
ദേശങ്ങൾ താണ്ടും ,,,!
പോക്കുന്ന നേരം 
മോടിയിൽ മോഡി 
ദേശങ്ങൾ താണ്ടും ,,,!
പണ്ടൊക്കെ ചന്തേൽ 
പോയവരാണീവർ 
ഇന്നു പോകുന്നതോ 
താളുകൾ വിടർത്തി 
മാളിലേക്കാണേ ..!
അഞ്ചു വർഷത്തിൽ 
നാടായ നാടൊക്കെ 
ചുറ്റിതീർക്കെണ്ടതു 
അവകാശമല്ലോ..! 
ഉമ്മനും,മാണിയും ,
കുഞ്ഞിക്കാ ചേർന്നു 
കേരള നാട്ടിലും 
ഹോംഗോങ്ങു 
തീർത്തേ........!
പക്ഷിപ്പനിയിലും 
തീവ്രവാദത്തിലും 
കള്ളപ്പണത്തിലും ,
മുല്ലപ്പെരിയാറും 
കൊള്ളകൾ കാട്ടും 
ബാബുമാർകളും 
ബ്ലെയിടുകൾ വിലസി 
കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റി
കൊള്ളയടിക്കും 
സാഗര സരിതതൻ 
രഥത്തിൽ മുങ്ങി 
ഭരണ രസവും 
രതിയിലാടിടും 
കേരള ദേശമേ 
വാഴ്ക വാഴ്ക നീ 
ദേവൻ തറപ്പിൽ 
28/ 11/ 2014 

Thursday, 27 November 2014

വംശഹത്യ..!!

എന്തിനാണീ പീഡനം 
എന്തിനീ ദഹിപ്പിക്കൽ 
നാടിൻ നന്മക്കായിനിങ്ങൾ 
കാടടച്ചു ദഹിപ്പിക്കും ...

ജീവനോടെ ചുട്ടെരിച്ചു 
നാട്യമായി ക്രൂരത   
കാട്ടിഘോഷിച്ചിട്ടുമാന്യർ 
വമ്പു കാട്ടി ഭരിക്കുന്നു ....

കഷ്ടമല്ലേ മിണ്ടാപ്പ്രാണി -
ജീവനും കൊണ്ടോടുമ്പോൾ 
പക്ഷമെന്തേ മാനവർ 
ദുഃഖമൽപ്പവുമില്ലയൊ ...?

പകരം ചോദിക്കാൻ 
വരികില്ലെന്നറിയും 
കാനനപാലകരാം 
കാട്ടാള മാനുഷ്യർ !!
അസ്തമയം !!

സുന്ദരമാം സൂര്യ മുഖത്തിൽ 
സന്ധ്യയുടെ ചാമര വിശറി 
അസ്തമയ ചെങ്കതിരായി 
വീശിടുന്നു കതിരവനെന്നും !!  

പലതുള്ളി

പറയട്ടെ പലരും പലതുള്ളിയായി പെയ്തു തീരുമ്പോൾ കടലാകുമല്ലോ ..

നിറയട്ടെ നാവിൽ നിറകുടം ചൊരിയട്ടെ നിലയിലും മഞ്ഞായി പൂമഴ പെയ്യട്ടെ ??.....

Wednesday, 26 November 2014

സമാജങ്ങളെ..!!

കണ്ണു തുറക്കൂ സമാജങ്ങളെ,നിങ്ങൾ 
കാണുന്നതുണ്ടോയി അന്വർത്ഥങ്ങൾ 
ആഘോഷം മാത്രമോകർമ്മങ്ങളാകും 
അശരരർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയെല്ലാം 
കരുണയും കാട്ടാനുമാവില്ലേ,നിങ്ങൾ 
കരളു പിടക്കുന്നതും കാണുന്നില്ലേ ???

നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!

നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!
ഉഷസിൻ പിറവിയിലുമുരഗത്തിനെപ്പോൽ 
ഇഴകോർത്തിഴഞ്ഞെന്റെ പ്രണയസ്വപ്നം .
ഉന്മാദിയെപ്പൊലെ,യിരവിലും,പകലിലും 
പ്രണയമർമ്മരത്തിൽ രമിച്ചു ഞാനും  
ശരത്കാലസന്ധ്യയിൽ പൂക്കൾ പൊഴിച്ചും 
ശബളമാം ചാമരകാറ്റത്തുലഞ്ഞും ....
നീലനിശീഥിനി യാമങ്ങൾ കനകത്തിൽ 
പ്രേമത്തിലമൃതായ് വർഷംചൊരിഞ്ഞു 
ചാരത്തിൽ മൂടിക്കിടന്നതാ പ്രണയത്തിൻ 
നൊമ്പരതീക്കനലുകളുമെന്റെ നേരെ .
ദാഹിച്ചമോഹിച്ചു പ്രേമതീർത്ഥത്തിലും 
ആമോദമായിക്കുളിച്ചിറങ്ങി 
ഇമവെട്ടിടാതെ ഞാനവളുടെ തിരുനടേൽ 
നിർമ്മാല്യമെന്നെന്നും നേദിച്ചുപോയ്‌ 
വാരിപ്പുണർന്നവൾ കദനഭാരത്തിലും 
കോരിയൊഴിച്ചല്ലോ പരമ തീർത്ഥം !!
26/11/2014/ദേവൻ തറപ്പിൽ

Sunday, 23 November 2014

മഹത്വം ,.!!

മഹത്വങ്ങളേറെ ഘോഷിച്ചിടുബോളും 
മഹാന്മാരായിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലരും 
ലഭിക്കുന്നതിക്കെ മനോഹരം തന്നെ
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതധിമനോഹരം !!   

മഹാന്മാർ !!

മഹത്വങ്ങളേറെ ഘോഷിച്ചിടുബോളും 
മഹാന്മാരായിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലരും 
ലഭിക്കുന്നതിക്കെ മനോഹരം തന്നെ
ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതധിമനോഹരം !!   

നന്മയെന്നും !!

ദേശകങ്ങളെത്ര കഴിഞ്ഞെന്നുവരികളും 
ദാളമായിരിക്കും അഴിയാത്തസ്നേഹം ,
വിരഹങ്ങൾ തീർത്തിടുമെങ്കിലും ബന്ധം 
വിരഹമായിടുമൊസ്നേഹത്തിൻനൊമ്പരം
പൂമ്പാറ്റയെപ്പോലെ പാറിപ്പറക്കട്ടെ 
പുത്തുലഞ്ഞീടണം നന്മയെന്നും !!

Saturday, 22 November 2014

സുന്ദൂരമെഴുതി

പുഴകൾ മലകൾ പൂന്തേനരുവി 
കേരളക്കരയുടെയഭിമാനം .
സന്ധ്യയിലെന്നും സുന്ദൂരമെഴുതി 
ചന്ദനം ചാർത്തിയ മലകൾ 
ഇവിടമാണിതിഹാസതീരംതീർത്ത 
ഇതളുകൾ വിരിയിട്ട കേരനാടു 

അമ്മ ..!!

സ്നേഹം നിറഞ്ഞുള്ള മുത്തം തന്നീടുവാ -
നമ്മയ്ക്ക് മാത്രമൊരമ്മതന്നെ 
പാരിൽ പലരുമമ്മവേഷം കേട്ടീടിലും 

അമ്മക്ക് പകരം മറ്റാരുമില്ല !!..    

Friday, 21 November 2014

ജീവിത യാത്ര..!!

ജീവിത യാത്രകൾ 
തീർത്ഥങ്ങളാകട്ടെ !
ജീവിച്ചു തീർക്കുവാൻ 
ആയുസ്സു നൽകട്ടെ ,!
സ്നേഹവും ത്യാകവും 
സത്യവും,നീതിയും ,!
മോഹങ്ങളോക്കെയും 
സാധ്യമായിടെട്ടെ ..!.

വംശിയത !!

എവിടെത്തിരിഞ്ഞങ്ങു നോക്കിയാലും 
അവിടെല്ലാം ജാതിതൻ കോമരങ്ങൾ .
ഭീകര രൂപിയായി  ദ്രംഷ്ടങ്ങൾ നീട്ടിയും 
ഭീതിനിറച്ചെങ്ങും വംശീയക്കോമരം ,
സത്യവും,നീതിയും,നിലനിൽക്കുംനാട്ടി -
ലസത്യങ്ങൾ വാഴുന്നഭിമാന പൂരം .
കേട്ടിട്ടില്ലാക്കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മള -
മ്പരന്നീടുല്ലോ  നാടിന്റെ ശാപവും 
ഓർക്കുക നമ്മൾക്കു മരണമൊരിക്കലെ -
ജീവിക്കണം ധീരരായി മാത്രം !!   

Wednesday, 19 November 2014

മധുമതി

സുഗന്ധത്തിൽ വിരിയും താമരപൂപോലെ 
സൌഗന്ധിയല്ലോ സൌന്ദര്യധാമമേ ......
പ്രേമഗീതത്തിന്റെ സംഗീതധ്വനിയിൽ 
വേനലിൽവർഷം ചൊരിയുന്നുവല്ലോ 
പാലപ്പൂമണം നിറയുന്ന നിശയിലും 
പാതിരാക്കിളികൾ ചിലക്കുന്നുവല്ലോ 
മഴമുഖിൽ മന്ദാരം ചാർത്തിവിടർത്തി 
മധുമതി നീയൊരു പ്രണയിനിയോ ??

Tuesday, 18 November 2014

അഗ്നിയിൽ


കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തു നീ സാഹിത്യം 
കാണുന്നതില്ലയോ നിൻചുറ്റുപാടിലും 
അഗ്നിയിൽ ചുട്ടെടുക്കണം അക്ഷരം 
അഗ്നിയിൽ കോർത്തെറിയണം തിന്മകൾ  

Monday, 17 November 2014

കാത്തീടണം !!

കാത്തു കാത്തീടണം മാതാപിതാക്കളെ 
കാക്കുകിൽ മാനവൻ ജന്മം പുണ്യം 
ഓർക്കുക വല്ലനേരത്തിലും ഇവരെനാം 
ഓർമ്മിച്ചെടുക്കണം നാടിൻ ദുഃഖം !!

കാത്തിരിപ്പു

കാത്തിരിപ്പിന്റെ മൌനം 
തീര്ത്തിടും വ്യഥയെന്നും  
മാറ്റുരക്കാനാവില്ല മനസു 
മാറ്റങ്ങൾക്കതീതം മനുഷ്യൻ  

Friday, 14 November 2014

നർത്തന ലാവണ്യം

നർത്തനലാവണ്യമിഴികളിലിഴകോർത്തു
മധുരമാം തേരിലും വർണ്ണം ചാർത്തി ,
നാട്യത്തിൻ രഥചക്രഭ്രമണപദങ്ങളിൽ
പൂക്കൾ പൊഴിച്ചമ്മ, മോളുമിന്നു
കലാതിലകപട്ടവും ചാർത്തിയോരമ്മ-
ക്കരങ്ങളിൽ മോളും സുരക്ഷയായി .
നേരുന്നോരായിരം നന്മതൻ പൂക്കളാൽ
നേരുന്നു,മായുസു,മപുസ്സിനായും !!!   

ഇതോ നീതി ??
ഇതോ നീതി ??
------------
പിഴുതെറിയുക സാമുഹ്യ തിന്മകൾ 
പൊരുതി നേടുക നീതിന്യായങ്ങളും 

സത്യം ജയിക്കുവാൻ അടരാടണംനാം 
സത്യത്തിനായും അണിചേർന്നിടാം 

ഭീഷണി,ഗർജ്ജനം,വെല്ലുവിളിയൊക്കെ  
സൂക്ഷമായി നേരിടും നമ്മളിന്നു 

വഞ്ചിതരാകല്ലെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ 
തഞ്ചമായ് നേരിടൂ കാപാലികന്മാരെ 

നീതിലഭിച്ചിടും നേരം വരേക്കു നാം 
പോരാടും റോജികുടുംബത്തിനായ്!!  

സത്യം ...?

പിഴുതെറിയുക സാമുഹ്യ തിന്മകൾ 
പൊരുതി നേടുക നീതിന്യായങ്ങളും 
സത്യം ജയിക്കുവാൻ അടരാടണം നാം 
സത്യത്തിനായി അണിചേർന്നിടേണം 

Thursday, 13 November 2014

അക്ഷരനൂൽ

ചാരത്തിൽ മൂടിക്കുടക്കുന്ന ചിന്തകൾ 
ചാലിച്ചെഴുണം മുഖപുസ്തകത്തിൽ 
വർണ്ണസ്വർണ്ണങ്ങളിലക്ഷരനൂലുകൊണ്ട-   
അമൃതത്തിനക്ഷരം കടഞ്ഞെടുക്കൂ!! 

Tuesday, 11 November 2014

നേരുന്നു

ഒരുപാടു ദശകങ്ങൾ പിന്നിടുവാൻ
ഒരു കോടി പൂക്കൾ നിറച്ചു നല്കാം
ഒരുപാടുനന്മകൾ ചെയ്തിടുവാൻ
നേരുന്നു ജന്മദിനാശംസ ഞാനും !!

നേരുന്നു

ഒരുപാടു ദശകങ്ങൾ പിന്നിടുവാൻ
ഒരു കോടി പൂക്കൾ നിറച്ചു നല്കാം
ഒരുപാടുനന്മകൾ ചെയ്തിടുവാൻ
നേരുന്നു ജന്മദിനാശംസ ഞാനും !!

പ്രണയം !!

പ്രണയം !!
പ്രണയം ഒരു നോവാണു ,
പനീനീർ പൂവിനെപ്പോൾ
മനോഹരം ...

പ്രണയത്തെ ചിലർ
വിഹ്യലമാക്കി
ചിലർ ചീന്തിക്കളയുന്നു
ചിലര്‍ സ്നേഹത്തെ
മറക്കുന്നു .......

ചിലർക്കു  കുരങ്ങന്റെ
കൈയ്യിലെ പൂമാലപോൽ
കീറിപ്പറിക്കാനാണിഷ്ടം ..

പ്രണയം ഒരു
നോവിന്‍റെ ശ്വാസം ആണു ,
പ്രണയം ഒരു
ഒരു പേറ്റു നോവിന്‍റെ
നൊമ്പരവും .....!!

Thursday, 6 November 2014

പച്ചമരം

പച്ചമരങ്ങളൾക്കിടയിലോക്കെ  
പിച്ചനടന്നും ഞാൻനോക്കിയല്ലോ 
കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല നിന്നെയെങ്ങും 
കണ്ടലിൻ കാട്ടിലും കണ്ടതില്ല        

Wednesday, 5 November 2014

ഒടുവിൽ

നിനക്കായ് രണ്ടുവരി പ്രിയെ 
എഴുതിയത് പതിനാലു 
എഴുതാനിരുന്നത് നിനക്ക്
എഴുതിയപ്പോളവർക്ക് 
പറയാൻ തുടങ്ങിതു നിന്നെ 
പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർക്കു  
നിർത്താൻ കൊതിച്ചു നിന്നില്ല 
ഒടുവിൽ പേനകളഞ്ഞു !!

ചാറ്റിംഗ് !!

ചാറ്റിംഗ് !!
വരുമോ നീ പ്രിയതമേ 
ചാറ്റിങ്ങിനായ് ...
തരുമോ നീ ഹൃദയങ്ങൾ 
കൈമാറുവാൻ ....
വരുമോ നീ സ്നേഹത്തിൻ 
പൂക്കൾ നൽകാൻ 
തരുമോ നിൻ സുഗന്ധവും 
പകർന്നീടുവാൻ ....
വരുമോ നിൻ സ്വപ്‌നങ്ങൾ 
പങ്കുവെയ്ക്കാൻ ...
തരുമോ നിൻ സ്വാന്തനം 
എന്നുമെന്നും ...
വരുമോ നിൻ പ്രാണന്റെ 
ചൂടുനൽകാൻ......
തരുമോ നീ പ്രേമത്തിൻ 
വിത്തുപാകാൻ ....!

ഉയരങ്ങൾ

വേലികൾ പൊട്ടിച്ചു അടരാടുതീഷ്ണമാം 
ഉയരങ്ങൾ കൊടുമുടിയോളം നീതാണ്ടണം 
അറിയട്ടെ അക്ഷര ജ്യോതിസ്സിൽ ശ്രീജ നീ 
പറയണം പതിരില്ല കഥകളായി
വരുവാനുമേറെയിന്നുണ്ടല്ലൊ നിനവി -
ലുമെത്തുവാനാവില്ലയിത്ര ദൂരം
അറിവിന്റെയക്ഷരത്തോണിയിൽനീയും
അറിയട്ടെ ആശ്വമേധത്തിന്റെ യാത്ര
ക്ഷണികമാണല്ലോയീ ജീവിതയാത്രയും
ക്ഷണികമാകല്ലേ നിൻ അക്ഷരതീരങ്ങൾ
ആശംസ നേരുന്നൊരായിരം പൂക്കളാൽ
ആദരപൂർവ്വം സ്മരിച്ചിടാമെപ്പൊഴും!!

രാജ്യസ്നേഹം

വെറുക്കുവാൻ മനസുണ്ടുണ്ട് മിത്രമേ 
വെറുക്കാൻ കാരണമേറെയുണ്ടു് 
വെറുപ്പിൽ അലിയില്ല രാജ്യസ്നേഹം 
അലിഞ്ഞാലോ ഞാനെന്റെ മരണം !!

പ്രണയം !

അറിയുന്നു ഞാനും 
പ്രണയത്തിൻ തേനും 
അറിയുന്നു നൊമ്പര -
പ്പൂക്കളൊക്കെ! !

വിടരുന്നു വല്ലിയിൽ 
പുണരുന്നു ഞാനും 
സുകൃതമാണല്ലോ 
പുണ്യമായ് പ്രണയം !

Sunday, 2 November 2014

പുലയാടികൾക്കു പുണരണം !!

പുലയാടികൾക്കു പുണരണം  !!
                      =======
പുലയാടി മക്കൾക്കു പുണരണം പോലും
പൊതുവഴിയിലർമാദം തുടരണം പോൽ 
വ്യഭിചാരമാധ്യമം അവകാശം പോല്‍
അറുമാദിച്ചീടുന്നു സാമുഹ്യമദ്ധ്യേ
പരസ്യക്കമ്പോളത്തിൽ വിലപേശിവിൽക്കും 
മാംസസംസ്ക്കാരം തുറക്കുമീകൂട്ടർ 
പാശ്ചാത്യ രാജ്യം പുറന്തള്ളും കീടങ്ങള്‍ 
ഇരു കൈകൾ നീട്ടി വാങ്ങുന്നു ചാരർ
മദംപൊട്ടി നിൽക്കും കാമിനികാമുകര്‍
മദിക്കുവാൻ പൊതുവഴിതന്നെ വേണം
ശുനകനെപ്പോലെ രമിക്കുവാൻ നാളെ
പോതുവഴീ വേണം ശഠിക്കുമിക്കൂട്ടർ 
അർമാദിച്ചീടട്ടെയവരവർക്കുടിലിൽ
അലയടിച്ചീടട്ടേ കാമശാസ്ത്രം 
അനുവദിച്ചീടില്ല ഭാരത നാട്ടിലും 
എന്തും ധരിച്ചുവശാകും മഹിളകൾ
എന്തേ മദംപൊട്ടി ലൈംഗീകഭ്രാന്തിൽ 
എന്തും പിണമാക്കിയിണചേരാൻ നാളെ
സമരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നിരത്തിൽ വേണോ 
കാമഭ്രാന്തിന്മേലും വേലിപോളിച്ചിടും 
കാമിനിമാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണം  
ആഭാസകാഴ്ചകൾ ഭാരത നാട്ടിലും 
വീഴ്ത്തുമരാജകം നാട്ടിലെങ്ങും 
നൂറുനാളെറെയും നിലനിൽപ്പിനായ്‌
നിൽക്കുന്നുവല്ലോ ആദിവാസികളും 
അവകാശമാണെന്നു പറയുന്ന കൂട്ടരേ
അറിയില്ലേ ഒരുതുണ്ടിൻ ഭൂസമരം
ഭ്രാന്താലയമെന്നു ചൊല്ലിയ നാടിനെ 
ശാന്താലമാക്കി ഗുരുവിന്‍റെ നാടിതോ.?
പുലയാടി മക്കൾക്കു പുണരണം പോൽ 
പുലയാടിതീർക്കു ,യമ്മെയേം പെങ്ങളേം ?
02/ 10/ 2014 ദേവൻ തറപ്പിൽ !!

ദുഃഖം

നഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ നഷ്ടങ്ങൾ വേണം 
നോവറിഞ്ഞീടുവാൻ നോവു വേണം 
ചികിത്സ നൽകീടണം മനസിനെന്നും 
മുറിച്ചിടാനാവില്ലയവയവങ്ങൾ 
അരുതാത്തതൊന്നും നീന്നരുതുചിന്ത 
അറിയണം നമ്മളിൻ ദുഃഖം തുലോം 

Saturday, 1 November 2014

കേരളപ്പിറവി


ദൈവത്തിൻ നാടു പണ്ടു 
ദൈവങ്ങൾ പിറന്ന നാടു 
ക്രൂരമായിന്നു ജാതിചിന്ത 
പേറിടും കേരളം സ്വന്തം 
നേരുന്നെങ്കിലും ഞാനിന്നു 
കേരളപ്പിറവിയാശംസ !!