കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക

Thursday, 17 August 2017

വൃദ്ധർ ശാപമോ

വഴിയോരങ്ങളിൽ തള്ളും മാതാപിതാക്കളെ
മദിച്ചു പോകുന്നവരെ നിങ്ങളും
അന്ത്യമൊരുനാളില്‍ പോകുന്നവർ നാം
ബാല്യ,യവ്വന,വാർദ്ധക്യവും നമ്മളിൽ ,
തേടിയെത്തുന്നതോർക്കുക നാളെയിൽ

വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളില-
റ്റുപോകുമോ  രക്തബന്ധങ്ങളും
കാറ്റിനെ കൈയ്യാൽ പിടിക്കാൻ മോഹിക്കുന്നോർ 
വിണ്ണിനെ വാളാൽ മുറിച്ചിടാമെന്നതും
നദിയെ മൺചിറകെട്ടി തടുത്തുനിർത്താമെങ്കിൽ
മരണം നിങ്ങൾക്ക്  കീഴടക്കാം

ആറടിമണ്ണിൻറെയവകാശികള്‍ നമ്മൾ
മാനസേവയിൽ മുങ്ങിടേണം
രാജയവും പ്രജയും ധനവാൻ ദരിദ്രരും
പണ്ഡിതര്‍,പാമരന്മാർ  പാവം ജേതാക്കളും
വിടപറയുവാൻ കാലം കാത്തിരിക്കുന്നവർ
നാടകാന്ത്യത്തിൻ തിരശീല പിന്നിൽ

കാലമൊരുക്കിയ മരണയവനിക പിന്നില്‍
കാത്തിരിക്കുന്നു വിധിയുടെ കൈകളിൽ
ഓർക്കുക നിങ്ങൾ നാളെ നരയുടെ ഉ -
ടകളാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലന്നതു...

വെട്ടിപ്പിടിച്ചും തട്ടിപ്പറിച്ചുതൊക്കെയും
ഒരു നാളിവിടിട്ടേച്ചു പോകണം
നഗ്നരായി വെറും മെയ്യാൽ വരുന്നവർ
നഗ്നരായിട്ട്  പോകേണ്ടയോ നാളെ

ഓർക്കണം വൃദ്ധരാം മാതാപിതാക്കളെ
ഓര്‍ക്കണം നടതള്ളി മറയുന്ന മക്കളെ
ഓർക്കണം വൃദ്ധരാകുമെന്നൊരുസത്യവും-
മോർത്തിരിക്കുക ശിഷ്ടകാലത്തിൽ നീ
ദേവൻ തറപ്പിൽ 

എന്‍റെ മരണം...!

ഞാൻ മരിച്ചാൽ
ആഘോഷമാക്കരുത് !
എന്റെ ജഡത്തിൽ,
പുഷ്പങ്ങൾ ആരും 
വെയ്ക്കരുത് !

ബലിയിട്ടു കർമ്മങ്ങൾ 
ചെയ്യുകയോ
റീത്ത് വയ്ക്കുകയോ 
അരുത് !
ആത്മാവിനു വേണ്ടി ആരും 
പ്രാർത്ഥിക്കരുത് !

എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു
കോടി തുണികൊണ്ട്
ജഡം, പുതപ്പിക്കരുത് !
പുതിയത് അനാഥർക്ക്
ദാനം കൊടുത്ത്,
പഴന്തുണി കഴുകി, 
ജഡത്തിൽ ഇടണം... !

ഗുണമില്ലാത്ത,
പൂജയ്ക്ക് പണം ,
വ്യയം ചെയ്യാതെ,
പകരം അന്നദാനം 
നടത്തണം ...!

അവയവങ്ങൾ
വളമാക്കും മുൻപേ ,
മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് 
ദാനം ചെയ്യണം....

അസ്ഥിയെടുത്ത്
കർമങ്ങൾ ചെയ്തു
പുഴയിൽ ഒഴുക്കരുത്.
അവ ....,
പരിസ്ഥിതി മലിനമാകും,
പകരം, ജഡം കത്തിച്ചു ,
വളമാക്കണം !

എനിക്ക് കല്ലറ പണിതു
ധനം വ്യയംചെയ്യരുത്.
ജഡം മറവ് ചെയ്തടത്ത്,
ഒരു ബോഡിൽ,
ഇങ്ങനെ എഴുതണം..!

ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ,
ഈ മണ്ണിൽ ചവിട്ടുകയും,
തുപ്പുകയും ആട്ടുകയും 
ചീത്തപറയുകയും 
ചെയ്യട്ടേ.....
എന്തെന്നാൽ,
എന്റെ തെറ്റുകൾക്കു ,
ശിക്ഷ...അതാണ്‌..!
മാപ്പ് മാപ്പ് മാപ്പ്...
*ദേവൻ തറപ്പിൽ*

Friday, 4 August 2017

കടൽ വന്നു വിളിച്ചപ്പം

കടൽവന്നു ......!!
കടൽവന്നു വിളിച്ചപ്പം 
കരയോട് പറഞ്ഞല്ലൊ 
കിന്നാരം ചൊല്ലാനായ് 
തിരികെവരാം ഞാനിപ്പം

തിരമാലകളുയരത്തിൽ 
മലപോലെ വരുന്നുണ്ടേ 
തിരയോടു പറഞ്ഞിട്ട് 
മൊഴിചൊല്ലത്തിരികെവരാം 

മലയൊന്നു തിരഞ്ഞപ്പോൾ 
നരവീണൊരു തലപോലെ 
മരണത്തിൽ തോടും നദിയും 
മടവീണൊരു പാടങ്ങൾ 

മലമുകളിൽ വിരുന്നൊരുക്കി
പൂഞ്ചോല പൂപ്പന്തൽ  
കാട്ടരുവികളലറിപ്പായും 
വെള്ളിനിലാനീരെവിടെ 

പുലർകാലേ തുള്ളികളായ് 
കുളിർ കോരിപ്പെയ്യുംമ്പോൾ 
സിന്ദൂരം പൂശീയസന്ധ്യയിൽ 
കതിരോന്റെ രശ്മികളില്ലാ 

തൂവെള്ള പതഞ്ഞൊഴുകും 
പാൽപുഞ്ചിരി പൂത്തുള്ള
പൂനിലാപ്പന്തൽ വിരിച്ചാ-
നീരുറവകൾ മാഞ്ഞല്ലോ 

കളകൂജനം പാടും കിളികൾ 
കളഹധ്വനിയില്ലാതെ 
കാനനച്ചോലകൾ മൂടിയി -
രുൾമൂടീ,താരകവും !
ദേവൻ തറപ്പിൽ

Wednesday, 2 August 2017

കാത്തിരിപ്പ്

🌺*കാത്തിരിപ്പ്*🌺 
ഒരുവേള പ്രിയതമേ സാന്നിധ്യമേകുകിൽ
ഒരുനൂറു സംവത്സസരങ്ങൾ കാക്കാം...

ഒരു നൂറുസ്വപ്നങ്ങൾ പേറിനീയരികത്ത് 

വരുമെങ്കിൽ ദശകങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കാം...

ഒരു പിടിയോർമ്മനാം പങ്കുവെച്ചപ്പൊളെ -

ന്നോരായിരം വർഷം ധന്യമായി....

തംമ്പൂരുമീട്ടിയെൻ ജീവിതനൗകയിൽ

തഴുകിത്തഴുകിക്കടന്ന കാലം ..

എല്ലാം മനോഹര സ്വപനങ്ങളിന്നെന്റെ 
ചാരത്തിൽ മൂടിയ കനലുപോലെ 

ഏറും പ്രതീക്ഷകൾ കൈവെടിയാതെഞാ-

നേകനായിട്ടെന്നും കാത്തിരുന്നു....

ഒന്നും പറയാതെ യാത്ര നീ പോയപ്പോൾ

കണ്ണേ മറക്കാൻ കഴിയില്ലിപ്പോൾ ....

നൊമ്പരങ്ങൾ പേറി യാത്ര നീ പോയതും

പമ്പരംപോലെ കറങ്ങി ഞാനും.....

അവസാനാമിയെന്റെ ശ്വാസം നിലക്കുന്ന 

നേരത്തു നീയൊന്നു വന്നുവെങ്കിൽ 

അരുകിൽ നീയൊരുവേള വന്നിട്ടു പ്രിയതമേ 

തഴുകിത്തരുമെങ്കിൽ ധന്യമായി,

ഒരുനൂറു മാപ്പുഞാൻ ചൊല്ലിടാമവസാന-

ദിനമെന്റ വാതിൽക്കൽ കാവൽനിൽപ്പു...

മരണത്തെയാട്ടിയോടിച്ചിടാം ഞാനിപ്പോൾ

പ്രിയതമേ നീതിരികെയെത്തുമെങ്കിൽ

ഒരുനോക്കുകണ്ടിട്ട് ശ്വാസം നിലക്കുകിൽ, 
പ്രിയതമേയെൻജീവ ധന്യമായി...
പുണ്യജീവതം ധന്യമായി..!
ദേവൻ തറപ്പിൽ.