കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അക്ഷര സൌന്ദര്യത്തില്‍. Show all posts
Showing posts with label അക്ഷര സൌന്ദര്യത്തില്‍. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

അക്ഷര സൌന്ദര്യത്തില്‍,

വൃത്തമാം മുത്തില്‍ കോര്‍ത്തു
അക്ഷര സൌന്ദര്യത്തില്‍,
ചേലെഴും ഭംഗിയുള്ളില്‍
തീര്‍ത്തൊരു കവിതയും

മായുകയില്ല നിന്റെ
കാവ്യമെന്‍ മനസീന്ന്‍
മാധുര്യമേറിടുന്നു
മലയാളത്തിന്‍ ശബ്ദം


ഒന്ന് കാണുവാനോന്നു മോഹിച്ച
തന്നുവല്ലോ നിന്‍ സൗഹൃദം ,
കണ്ടു നിന്റെ മനോഹര സൌകുമാര്യം
കണ്‍കുളിര്‍ക്കെ ഇന്ന് ഞാന്‍

പേടിയുണ്ടെങ്കില്‍
മാറ്റുക നിന്‍ മുഖം
പോയിടെണ്ടല്ലോ
ജോലിയും സഖേ

എഴുതിടെണം നിന്‍ മനചിന്തകള്‍
വഴുതിപ്പോകാതെ വാക്കുകൾ
കഴുകനാകട്ടെ അക്ഷരത്തിൽ നിൻ
അഗ്നിയിൽ തീർക്കുമക്ഷരം

ചന്നം പിന്നം മഴ പെയ്യട്ടേ
തുള്ളി തുള്ളി വെൺമണി
മന്ദം മന്ദം കൊഞ്ചിപാടട്ടെ
മന്നിതിലും മധുരമായ്