കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label അണിയാത്ത സ്നേഹമുദ്ര. Show all posts
Showing posts with label അണിയാത്ത സ്നേഹമുദ്ര. Show all posts

Saturday, 28 November 2015

അണിയാത്ത സ്നേഹമുദ്ര

അണയാത്ത സ്നേഹത്തിൻ മുദ്രനല്കി 
അതിരുകളില്ലാത്ത ജ്വാല തീർത്തു ,
അതിധീരനായൊരു ത്യാഗി നൗഷാദ് 
അവനുള്ളിൽ നന്മ കേടാവെളിച്ചം 
വിതച്ചതു നന്മ തൻ കർമ്മമല്ലോ 
എരിഞ്ഞു കരിന്തിരി പോലെ നീയും  ,
പോകരുതെന്നു തടഞ്ഞപ്പോളും നീ
സഹജീവി സ്നേഹം മാത്രമോർത്തു 
കണ്ണീരു വേണ്ട പ്രിയരേ നമുക്കിന്നു 
കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാമവൻ കുടുംമ്പം 
ഞാനോന്നു നമിക്കട്ടെ നൗഷാദിനെ 
അര്‍പ്പിച്ചിടാം ഞാന്‍ രക്തഹാരം!!


കോഴിക്കോട് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മൻഹോൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ടു ആന്ദ്ര പ്രദേശതൊഴിലാളികൾ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ചു അപകടത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ എതിർപ്പു മറികടന്നു ,അവരെ രക്ഷപെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ നൗഷാദും ഒരു മെഴുകു തിരിപോലെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി . ആ വലിയ മനസിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ പ്രണാമം .