കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഇന്നലകൾ. Show all posts
Showing posts with label ഇന്നലകൾ. Show all posts

Tuesday, 20 January 2015

ഇന്നലകൾ ,,,!!

ഇന്നലകൾ ,,,!!
------
ഇന്നലെ 
അടുപ്പിലയരുന്ന 
തീനാമ്പിന്റെ
ഗന്ധചൂടില്‍ 
മൂക്കു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ..
അലര്‍ച്ച 
മനമിളക്കി 
ഭക്ഷണ പാനിയങ്ങളുടെ 
വരണ്ട ഒരു മരണഗന്ധം .... 

ഇന്നു പലതരം 
അടുപ്പുകൾ ...
അവയ്ക്കു ,
തീപ്പെട്ടിക്കൊലു വേണ്ട 
കരണ്ടിൽ 
മൈക്രോ വേവ് ,
ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ തുടങ്ങി 
അനേകം .....
എന്തും വെക്കാം 
സമയം കുറിച്ചു 
സാധനം റെഡി ,
സ്ത്രീകൾക്കു ,
സന്തോഷം ...
സീരിയൽ കാണാൻ 
വേണ്ടുവോളം 
സമയം .......

അറിയാതെ ഒരാൾ 
പടിപ്പുരക്കൽ 
പിടിവിടാതെ  
അളവുകൾ കൂടി 
ഒടുവിൽ 
സീരിയലുകൾ മങ്ങി 
ഉറങ്ങയതു വീടിന്റെ 
വിലക്കു 
രോഗം ,
വാങ്ങിയവർ ..

കക്കൂസിന്‍റെ 
മുറി നിറഞ്ഞപ്പോള്‍, 
കമ്പിയിട്ട് വലിച്ചു 
മുഖം മറക്കാത്ത 
സേഫ്റ്റീട്ടാങ്കിൽ  
തൊഴിലാളിക്കു ,
ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന 
ഓക്കാനം ........

പഴയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ 
പൊതു പറമ്പിൽ 
പോയിരുന്ന 
കാലം 
കാറ്റും മഴയും 
കണ്ടും കൊണ്ടും 
കാര്യം സാധിച്ചു ...
ആ സുഖം 
ഇപ്പോളില്ല 
ഇനി ഒരിക്കലും 
വരില്ല .......!!