കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഒരു രക്ത പുഷ്പം !!. Show all posts
Showing posts with label ഒരു രക്ത പുഷ്പം !!. Show all posts

Saturday, 15 August 2015

ഒരു രക്ത പുഷ്പം !!

ഒരു രക്ത പുഷ്പം  !!
കറുത്ത വാവിന്‍റെ കറുത്തനാളത്തിൽ
കഥയൊന്നും പറയാതെ പോയിനീയും
കണ്ണുനീരിലുമിനിയെന്തു ചൊല്ലുവാന്‍
മണ്‍മറഞ്ഞല്ലോ കാഴ്ചയില്‍ നിന്നു നീ
മരണമെന്നുമൊരതിഥിയായ് നമ്മളിൽ
മറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു തിരശീലപിന്നില്‍
അണയാതെമുറിയാതെ,യശ്രുകണങ്ങള്‍
നിറമങ്ങാക്കാഴ്ചയായ് നിനവിലിന്നും
നേരം വെളിച്ചം വീണിട്ടുമറിയാതെ
നേരെന്നു വിശ്വാസമാകില്ലെനിക്കന്നും
ആരറിയുന്നു നാമെന്നും മഹാനെന്ന -
ഭാവത്തിലോര്‍ത്തു വസിക്കുന്നു ഭൂവില്‍
രണ്ടുനാൾ മാത്രമല്ലോയി ഭൂജീവിതം
തണ്ടുകൊണ്ടു നടക്കുന്നു നാമെല്ലാം
വണ്ടുപോലെ പറന്നെത്തുമെവിടെയു-
മപരാനായി ഉഴിഞ്ഞല്ലോ ജീവിതം
കണ്ടു കണ്ടില്ല നീയന്നു വന്നപ്പോൾ
മിണ്ടാനാവാതെ ഞാനും കിടക്കയിൽ
എന്തു ചൊല്ലിടും ഞാനേൻ മനസ്സോടു
ചൊല്ലിടട്ടയോ  ക്ഷമയിന്നു നിന്നോടും
ഒന്നു കാണുവാൻ വന്നതുമില്ല ഞാൻ
ഒന്നു മിണ്ടാന്‍ കഴിഞ്ഞതുമില്ലല്ലോ
കുമിള പോലെയും പോട്ടുമീജന്മവും
കുതിര പോലെയും പായുന്നു മാനസം
രക്തഹാരം ഞാന്‍  നിന്നാത്മശാന്തിക്കായ്
ശതകോടിപുഷ്പദളങ്ങളുമര്‍പ്പിക്കാം....!
15/08/ 2015. ദേവൻ തറപ്പിൽ ,......