കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കട്ടനും പരിപ്പുവടയും. Show all posts
Showing posts with label കട്ടനും പരിപ്പുവടയും. Show all posts

Thursday, 10 December 2015

കട്ടനും പരിപ്പുവടയും

കട്ടനും പരിപ്പുവടയും !!!
---------------------
എന്തിനാണി സമരാഭാസം
എന്തിനാണിയുപരോധം
ഇടതുപക്ഷത്തുചോർച്ചയി -
ലങ്കലാപ്പോ നേതാവേ ?
സമരംചെയ്യാൻ പോയിടും
സമരവീര സഖാക്കൾ
ഒന്നുവേഗമറസ്റ്റു ചെയ്യുതു
ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പോലീസേ ?
ഒത്തുകളിയല്ല വീരർഞങ്ങൾ
സമരപാത വിടുന്നതു
രക്തസാക്ഷികളാകാനാളു -
കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മാളോരെ ?
പാര്ട്ടിയിന്നു പരിഷ്കാരത്തില്‍
കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൂട്ടിനും
നാട്ടുകാരെയകറ്റി നിർത്തി
കോപ്പുകൂട്ടുന്നു ഞങ്ങളും ?
മുട്ടിടിക്കും നേതാക്കൾക്കിന്നു
പോലീസ് വണ്ടികാണുമ്പോൾ
ജയിലുള്ള ഗുണ്ടയെല്ലാം
തണലുനൽകാൻകടമയും ?
ഏസിറുമിലിരുന്നുഭാഷണം
ചെയ്‌താൽപോരെ ജനങ്ങളെ
കട്ടൻകാപ്പി വടയുംവേണ്ട
ഉച്ചരിക്കല്ലെയണികളേ ?
ദേവൻ തറപ്പിൽ